Tryg og sikker transport af farligt gods

SDL afhenter og leverer farligt gods for erhverv over hele Danmark. Vores køretøjer er godkendte til transport af ADR, og vores chauffører er uddannede og har det nødvendige ADR farligt gods-bevis.

Stor erfaring med farligt gods

Transport af farligt gods kræver sikkerhedsgodkendelse, og det har vi hos SDL. Vi har flere års erfaring med fragt af farligt gods. Bl.a. for kunder som Fortum Waste Solution og Masava Kemi.

Hver eneste transport med farligt gods bliver nøje planlagt, og vi sætter høje krav til sikkerhed. Vi sørger bl.a. for:

  • SDL’s kørselsledere og sikkerhedsansvarlige kan vejlede dine medarbejdere
  • Faste procedurer for tjek af sikkerhedsmateriel og -tilbehør. Fra øjenskyl til brandslukker.
  • At dæktryk bliver målt for at forebygge punkteringer og dermed uheld på vejen.

Nem booking af ADR-transport

Når du skal have transporteret farligt gods, kan du nemt bestille det i vores online bookingsystem.

I systemet klikker du blot på farligt gods og taster godsets UN-nummer. UN-nummeret klassificerer, hvilken type farligt gods der er tale om, og UN-nummeret overføres automatisk til fragtbrevet/transportdokumenterne.

Farligt gods

Hvad er farligt gods/ADR?

Farligt gods er fx eksplosive og selvantændelig stoffer, brandfarlige væsker, ætsende og giftige stoffer.

Transport af farligt gods kaldes også for ADR. ADR er det internationale begreb for farligt gods, og begrebet er kendt og udbredt inden for transportbranchen.

Vejtransport af farligt gods er reguleret af forskellige regler bl.a. den “Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej”. Den kaldes også for ADR-konventionen.

SDL er godkendt til vejtransport af ADR

En erhvervslastbilchauffør, som transporterer farligt gods, skal være uddannet til at håndtere farligt gods og have ADR-bevis. Køretøjet skal også være godkendt til transport af farligt gods.

SDL har alle nødvendige ADR-godkendelser og beviser, og vores chauffører er uddannede. Det betyder, at vi hurtigt kan hjælpe din virksomhed, når du har behov for transport af farligt gods.

Vores chauffør sikrer, at det farlige gods er forsvarligt læsset, og at godset bliver surret sikkert fast i lastbilen. Derudover har han al sikkerhedsudstyr og -materiel.

Du kan læse mere om vores ekspertise og hvad vi tilbyder hos SDL her.

SDL farligt gods

Er du i tvivl om transport af farligt gods?

Vi står klar med gode råd om din transport. Lad os tage en snak om, hvad din virksomhed har brug for, og hvad det kræver at transportere farligt gods.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

Send navn og nummer, og vi kontakter dig snarest.
Leave this field blank
+
SDL må opbevare og behandle mine informationer. Jeg accepterer hermed SDL's privatlivspolitik, samt at SDL må kontakte mig.